Psykofyysinen fysioterapia – mitä, kenelle, miksi

Kehomieliajattelu on varmasti meille jokaiselle tavallaan tuttua ja turvallista, mutta myös niin tuntematonta. Tälle ajattelulle on ollut hyvä antaa tilaa ja aikaa.

Psykofyysisen fysioterapian opintojen edetessä olen saanut kysymyksiä, mitä psykofyysisen fysioterapia on ja mitä se pitää sisällään. Vastausta ei voi, eikä pidä tiivistää yhteen tai kahteen lauseeseen.

Näin ollen julkaisen nettisivuille ajatuksia ja kokemuksia aiheesta, joiden kautta myös te PilatesMinnan seuraajat ja asiakkaat pääsette tutustumaan psykofyysisen fysioterapian kokonaisvaltaisuuteen.

Minna Ruotsalainen on 37-vuotias fysioterapeutti, pilates studio yrittäjä ja perheenäiti Iisalmesta. ”Omat elämänvaiheet ja kokemukset, kohtaamiset asiakkaiden kanssa, psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot sekä jatkuva työskentely pilateksen ja jooga parissa ovat täydentäneet ideologiaani kehon ja mielen yhteydestä – haluan auttaa asiakkaita tuntemaan harjoittelun vaikutukset kokonaisvaltaisena hyvänä olona.”

Psykofyysinen fysioterapia pähkinänkuoressa

Psykofyysinen fysioterapia on kokemukselliseen oppimiseen perustuva fysioterapian erikoisala, joka pyrkii huomioimaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti, pelkän fyysisen oireen sijaan.

Ihminen kohdataan kehon ja mielen keskinäinen vuorovaikutus sekä omat voimavarat ja elämäntilanne huomioiden.

Psykofyysisessä fysioterapiassa etsitään yhdessä selviytymiskeinoja sekä ratkaisumalleja, jotka edistävät asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia.

Keho muistaa, kun mieli ei

Asiakas voi tulla fysioterapeutin vastaanotolle selittämättömän kehollisen oireen vuoksi. Keho muistaa usein sellaista, mitä mieli ei.

Selittämättömien kipujen taustalla voi olla esimerkiksi työstressiä, ahdistusta, unettomuutta tai tunnemuistoja lapsuuden ikävistä kokemuksista.

Sen sijaan, että keskitytään pelkkään fyysisen oireen hoitoon, psykofyysisessä fysioterapiassa asiakas kohdataan tasavertaisesti ja halutaan kuulla hänen elämänvaiheistaan sekä omista voimavaroista.

Minäpystyvyys ja luottamus itseen oman kehon kautta

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla lisätään tietoisuutta, kuinka koemme, tunnemme ja hyväksymme kehomme.

Terapeuttisen harjoittelun keinoin saadaan parempi yhteys kehon ja mielen välille, jonka kautta voidaan tunnistaa omia tunteita sekä niiden kautta syntyviä haitallisia reagointimalleja.

Tämä lisää asiakkaan omaa hallinnan tunnetta, minäpystyvyyttä ja itseluottamusta.

Mitä tehdään käytännössä

Psykofyysisen fysioterapiassa hyödynnetään hyvin erilaisia menetelmiä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden, kuten hermoston- ja vireystilan tai mahdollisten traumakokemusten mukaan.

Menetelmistä ja kokemuksista tulen kirjoittamaan enemmän seuraavissa artikkeleissa, mutta tässä muutama esimerkki, joista olen itse saanut hyviä kokemuksia:

Mindfulness-, kehotietoisuus ja hengitysharjoittelu, TRE (Trauma Releasing Exercises), EFT Tapping (Emotional Freedom Techniques), EMDR silmänliiketerapia, vagushermon stimulointi palpoiden, varhaisten motoristen liikemallien harjoittelu, unohtamatta tietenkään pilates- ja joogaharjoittelua.

Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys suosittelee psykofyysistä työskentelyä ihmisille, joilla on:

  • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
  • pitkittyneitä kiputiloja
  • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
  • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
  • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
  • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita

Psykofyysiseen fysioterapiaa toteuttavan fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla kuka tahansa. Jos haluat kysyä lisää, niin ota rohkeasti yhteyttä: minna@pilatesminna.fi

Lisätietoa aiheesta löytyy mm:
Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys. www.psyfy.net
ASPECT. Psykofyysisen fysioterapian portaali. https://psykofyysinenfysioterapia.net/