Tietosuojaseloste

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka PilatesMinna Liikunta & Hyvinvointi kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja asiakassuhteen hoitamisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu hyvän tietosuojakäytännön ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

1. Asiakasrekisterin ylläpitäjä
Asiakasrekisterin ylläpitäjä on PilatesMinna Liikunta & Hyvinvointi. PilatesMinna Liikunta & Hyvinvointi vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
PilatesMinna Liikunta & Hyvinvointi
Y-tunnus: 2797013-8
Osoite:  Kilpivirrantie 7, 2. krs.  74120 Iisalmi

Tietosuojasta vastaava henkilö:
Minna Ruotsalainen
Osoite: Kilpivirrantie 7, 2. krs. 74120 Iisalmi
Sähköposti: minna@pilatesminna.fi

2. Henkilötietojen kerääminen
Henkilötietojasi kerätään kursseille, viikkotunneille, tapahtumiin, yksilöohjaukseen tai fysioterapiaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sinun ei ole pakko antaa henkilötietojasi, mutta tuolloin sinulle ei mahdollisesti pystytä tarjoamaan haluamiasi palveluita.

Verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen, verkkoajanvarauksen sekä sähköpostin kautta kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja:

Yhteystiedot ja laskutusosoite
Sukunimi, etunimi, postitusosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköposti

Mahdolliset palveluiden alennuksiin oikeuttavat asiakkuustiedot
Yhteistyökumppaneiden asiakkuus, asiakkuuden voimassaolo

Tietojen käyttäminen palveluita ja toimintaa koskevaan tiedottamiseen sekä laskutukseen
Antamasi nimenomaisen ja yksilöidyn suostumuksen pohjalta

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain toiminnanharjoittamista ja asiakassuhteen hoitamista varten. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakassuhteen hoitaminen ja palvelujen toteuttaminen

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toteuttamista sekä asiakasmaksujen perintää varten. Henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja PilatesMinna Liikunta & Hyvinvointi väliseen asiakassuhteeseen.

Asiakasviestintä sekä markkinointi

PilatesMinna Liikunta & Hyvinvointi voi olla sinuun yhteydessä kertoakseen sinulle toiminnastaan ja palveluistaan tai kartoittaakseen asiakastyytyväisyyttäsi. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Henkilötietoja käsitellään asiakaspalveluiden ja verkkosivun tietoturvan ylläpitämiseksi, asiakaspalvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä kehittämiseksi. Henkilötietojen perusteella voidaan koostaa myös sisäisiä raportteja esimerkiksi kävijämäärän seurantaa varten.

4. Lakien noudattaminen
Henkilötietojasi käytetään lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

5. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut
Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

6. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain:

  • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, kuten asiakasmaksutietojen toimittaminen kirjanpitäjälle
  • toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttaminen tai tietojen luovuttaminen oikeudenkäyntimenettelyä varten
  • kun PilatesMinna Liikunta & Hyvinvointi velvoittaa yhteistyökumppanin käsittelemään henkilötietoja puolestaan ja ohjeidensa mukaisesti (henkilötietojesi asianmukainen käsittely)

7. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Evästeet
Evästeet ovat käytössä verkkosivuilla: www.pilatesminna.fi. Eväste on pieni tekstimuotoinen tiedosto jonka sivusto lähettää käyttäjän selaimeen. Evästeitä käytetään käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttäjäliikenteen tilastointiin (Google Analytics). Tämä on yleinen käytäntö melkein kaikilla verkkosivustoilla. Sivusto saattaa käyttää myös kolmansien osapuolien asettamia evästeitä esimerkiksi sosiaalisen median painikkeisiin, käyttäjäkohtaisten asetusten tallennukseen tai käyttäjäliikenteen tilastointiin. Voit estää evästeiden asettamisen selaimessasi. Tämä kuitenkin voi estää sivuston oikein toimimisen, eikä ole suositeltavaa.

9. Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Niitä voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa mahdollista suoramarkkinointikieltoa noudattaen. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

10. Sinun oikeutesi
Sinulla on oikeus tarkastaa ja päivittää henkilötietosi. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa sekä peruuttaa antamasi suostumus. Henkilötietojasi ei sen jälkeen enää käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjallisen pyynnön tietosuojasta vastaavalle henkilölle, osoite kohdassa 1. rekisterinpitäjä. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

11. Tietoturva
Tarkoituksenmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi toteutetaan. Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. Toteutetut toimenpiteet eivät aina voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Tietoturvaloukkaustilanteissa sinulle ilmoitetaan asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

12. Selosteen muuttaminen
PilatesMinna Liikunta&Hyvinvointi on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Muutoksista ilmoitetaan verkkosivulla www.pilatesminna.fi, josta löydät viimeisimmän version tästä Selosteesta.

13. Ota yhteyttä
Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla yhteyttä sähköpostitse tietosuojasta vastaavalle henkilölle, osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä.