Fysioterapia

PilatesMinnan erityisosaamisena on äitiysfysioterapia, psykofyysinen fysioterapia sekä selän kuntoutukseen suunnattu spiraalistabilaatio liike- ja manuaaliterapia. 

Fysioterapiassa asiakas kohdataan kokonaisuutena, huomioiden kehon ja mielen keskinäinen vuorovaikutus. Fysioterapian tavoitteena on edistää toimintakykyä ja vahvistaa positiivista kehokokemusta. Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan asiakkaan tarpeet haastattelulla sekä alkututkimuksella. Kartoituksen perusteella laaditaan yhdessä suunnitelma ja tavoitteet fysioterapian toteutuksesta. Paras lopputulos saavutetaan usein terapeuttisen harjoittelun, aktiivisen kotiharjoittelun ja manuaalisen hoidon yhdistelmällä. Kotiharjoittelun tueksi laaditaan yksilölliset ohjeet ja niitä päivitetään fysioterapiaprosessin edetessä. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suositellaan pidempikestoista fysioterapiajaksoa, jonka jälkeen on myös mahdollisuus jatkaa ylläpitävää harjoittelua pilates studion pienryhmissä. 

Fysioterapia 55 min 80 e

Ajanvaraukset fysioterapiaan sähköpostilla: minna@pilatesminna.fi tai verkkoajanvarauksesta.

Äitiysfysioterapia

Fysioterapeuttinen yksilöohjaus raskaana oleville

Yksilöohjaus sopii sinulle, joka haluat huolehtia itsestäsi ja tulevasta lapsestasi, ennaltaehkäistä raskausajan vaivoja sekä edistää synnytyksen jälkeistä palautumista oikeanlaisen liikunnan ja ravitsemuksen keinoin. Ohjauksissa huomioidaan raskauden aiheuttamat kehon muutokset sekä liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvät erityispiirteet. Ohjauksessa keskitytään äidin ja vauvan hyvinvointiin, raskauteen sopiviin liikuntamuotoihin sekä raskausajan diabetesta ennaltaehkäisevään/huomioivaan ruokavalioon. Liikuntaharjoittelussa huomioidaan raskauden aiheuttamat syke- ja asentomuutokset, lantionpohja- ja syvälihasharjoittelu sekä kireiden ylikuormittuneiden lihasten rentouttaminen mm. spiraalistabilaatio-menetelmää hyödyntäen. Synnytykseen valmistautumista edistetään sopivilla hengitys- ja rentoutusharjoitteilla. 

Fysioterapeuttinen yksilöohjaus synnyttäneille

Yksilöohjaus sopii sinulle, joka haluat palauttaa kehosi ennen raskautta olleelle tasolle, pudottaa raskauskiloja turvallisesti imetystä tukevin keinoin sekä lisätä energiaa vauva-arkeesi! Voit osallistua ohjaukseen myös, jos synnytyksestäsi on kulunut pidemmän aikaa tai tarvitset tukea elämäntapamuutokseen. Ohjauksissa huomioidaan sinun yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Synnytyksen jälkeen keskitytään kehon luonnollista palautumista tukevaan liikkeeseen, oikeanlaisiin syviä lihaksia aktivoiviin harjoitteisiin sekä sidekudoksen palautumiseen vaikuttavaan ravitsemukseen. Lisäksi kiinnitämme huomioita mahdolliseen suorien vatsalihasten erkaumaan sekä lantiopohjan toimintahäiriöihin pilates- ja spiraalistabilaatio menetelmiä hyödyntäen. Harjoittelun edetessä kestävyys-, lihaskunto- sekä liikkuvuusharjoittelun intensiteettiä nostetaan vaiheittain yksilöllisten valmiuksien mukaan. 

Suorien vatsalihasten erkauman tutkiminen ja erityisharjoitteet 

Suorien vatsalihasten erkaantumiseen vaikuttavat raskauden aikaiset hormonaaliset muutokset ja kasvavan kohdun, mahdollisen ylipainon sekä raskaan urheilun aiheuttama mekaaninen rasitus vatsanseinämään. Venyneet rakenteet eivät tue keskivartaloa riittävästi, jolloin keskivartalon toiminta häiriintyy, asennon hallinta vaikeutuu ja epämiellyttävät oireet, kuten virtsankarkailu, vatsan pömpötys sekä alaselkäkivut ovat tyypillisiä. Erkauman tutkiminen tehdään manuaalisesti tutkimalla sidekudoksen jäntevyyttä, suorien vatsalihasten reunoja sekä mittaamalla niiden välissä olevaa tilaa kolmesta eri kohdasta. Mikäli erkauma todetaan, suositellaan pidempää ohjausjaksoa sekä laaditaan erityinen kotiharjoitusohjelma. Raskas fyysinen rasitus on suositeltavaa vasta, kun erkauma, sidekudoksen jäntevyys ja keskivartalon toimintakyky ovat palautuneet riittävästi. 

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena. Työskentelyn lähtökohtana on, että keho ja mieli ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Asiakasta tuetaan havaitsemaan ja tunnistamaan oman kehon viestejä ja vahvistamaan kehotietoisuutta, jotta esimerkiksi hermoston ylikuormitustilan huomaaminen ja palautuminen mahdollistuvat. Psykofyysinen fysioterapian tavoitteena on usein itselle sopivien säätelykeinojen löytäminen vireystilaan, jaksamiseen, tunnereaktioihin, kipuun, stressireaktioon tai jännitykseen.  

Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi liiketyöskentelyä, hengitys-, kehotietoisuus-, vuorovaikutus- ja rentoutusharjoitteita sekä pehmytkudoskäsittelyjä. Kehollisen työskentelyn tukena voidaan käyttää myös keskustelua. Keskustelun avulla kehokokemusta tuodaan enemmän tietoiselle tasolle, mikä mahdollistaa tarkoituksenmukaisemman toiminnan valinnan omassa arjessa. Psykofyysinen fysioterapia sopii niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin ikääntyneillekin. 

Psykofyysisestä fysioterapiasta voi saada apua esimerkiksi: 

  • stressin aiheuttamaan ylikuormitustilaan ja vireystilan säätelyvaikeuksiin 
  • erilaisiin jännitystiloihin ja kivun hallintaan 
  • kehonkuvaan liittyviin vaikeuksiin ja unihäiriöihin 
  • post-traumaattisiin stressireaktioihin 
  • epätasapainoiseen hengitykseen (ahdistus, paniikkioireet) 

Spiraalistabilaatio liike- ja manuaaliterapia

Spiral Stabilization (SPS) on tsekkiläisen lääkärin Richard Smisekin kehittämä kehonhallinta- ja liiketerapiamenetelmä. Menetelmässä kiinnitetään huomiota kehon kiertävien lihasketjujen vahvistamiseen ja pystysuuntaisten lihasketjujen rentouttamiseen sekä pidentämiseen. Näin parannetaan myofaskiaalisen järjestelmän toimintaa sekä saadaan tilaa selkänikamien väliin, joka vähentää painetta välilevyissä ja lisää niiden aineenvaihduntaa. 

Harjoittelun myötä keskivartalo vahvistuu, ryhti kohenee, lihastasapaino sekä selän toiminnallisuus paranevat. Menetelmä sopii hyvin erilaisten selkäkipujen ja -sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Se on myös erinomainen menetelmä skolioosin hoidossa. Useat urheilijat hyödyntävät menetelmää harjoittelussaan, koska spiraaliketjut tukevat luonnollista kävelyä, sitä kautta juoksun koordinaatiota sekä vartalon kiertoliikkeen hyödyntämistä voimantuotossa. 

Fysioterapiakäynnillä huomioidaan asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet, analysoidaan ryhti sekä kehon kireydet ja heikkoudet. Liikeharjoittelu toteutetaan pääosin seisten tai polviseisonnassa. Tarvittaessa liikeharjoittelun lisänä tehdään manuaalista käsittelyä kireiden kehon alueiden rentouttamiseen sekä aktivointia heikoille lihasryhmille. Liikeharjoittelussa käytetään metodiin erikoisesti suunniteltuja vastuskuminauhoja. Nauha suositellaan ostamaan omaksi kotiharjoittelua varten (nauhan hinta 39 e).