Juuri valmistuneet psykofyysiset fysioterapeutit

”Me autamme tuntemaan kehon viestejä ja hermoston toimintaa, jotta mielellä on mahdollisuus voida hyvin.”

Minna valmistui psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnoista 2.2.2024. Kyseessä oli Karelia Ammattikorkeakoulussa järjestetty psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus, jonka laajuus on 20 op eli 540 tuntia. Koulutukseen kuuluu 8 lähijaksoa Joensuussa sekä itsenäistä- ja pienryhmätyöskentelyä. Erikoistumisopinnot kestivät reilun vuoden ajan. Valintakriteereissä painotettiin vähintään 2 vuoden työkokemusta fysioterapeutin työstä sekä motivaatiota ja voimavaroja koulutuksen suorittamiselle.

Lisätietoa psykofyysisestä fysioterapiasta löytyy täältä.