Treeniryhmäläisten kokemuksia

”Vielä vuosien jälkeenkin opin jatkuvasti uutta ja kehityn. Tuki- ja liikunelimistön oireet eivät ole olleet esteenä pilatesharjoittelulle, koska aina on löytynyt vaihtoehtoja. Erityisesti Teaser- liikkeessä hallittu alasrullaus on lisännyt ymmärrystä keskivartalon käytöstä.” 

”Harjoittelen melkeimpä päivittäin, koska haluan oppia koko ajan lisää. Koen, että vahva kehotietoisuus auttaa tiedostamaan omia kehityskohteita. Sinnikäs ja säännöllinen pilatesharjoittelu ovat vahvistaneet kehomuistia ja auttaneet minua kuntoutumaan.” 

”Olen tunnollinen harjoittelija. Vahvuuksiani ovat hyvä liikemuisti ja kehon liikkuvuus. Reformerilla tehtävä soutu-sarja tarjoaa hyvää muistutusta istumatyön haasteisiin. Olen nikkaroinut oman pilatesmaton, jotta voin harjoitella studiotuntien lisäksi myös kotona.” 

”Olen oppinut hyödyntämään muiden lajien tuomia voima- ja kestävyysominaisuuksia myös pilateksessa. Pilates antaa sopivaa vastapainoa fyysiselle työlleni ja muille harrastuksille.” 

”Olen sinnikäs harjoittelija. Ymmärrys Pilateksesta ja omasta kehosta on lisääntynyt säännöllisen harjoittelun kautta. Harjoituksen jälkeinen hyvän olon tunne sekä arkeen siirtyvät vaikutukset tekevät pilateksesta koukuttavaa, eikä siihen pääse kyllästymään. ”