Suorien vatsalihasten erkauman terapeuttinen harjoittelu

Fysioterapiaopintojen opinnäytetyö aiheesta suorien vatsalihasten erkauman terapeuttinen harjoittelu raskauden aikana sekä raskauden jälkeen valmistui tammikuussa 2019. Lämmin kiitos yhteistyöstä Niina Fred.

Mitä suorien vatsalihasten erkauma tarkoittaa?

Suorien vatsalihasten erkauma tarkoittaa tilaa, jossa suorien vatsalihasten osat erkaantuvat toisistaan ja niiden välissä oleva jännesauma, linea alba venyy. Erkauma esiintyy luonnollisesti raskauden viimeisellä kolmanneksella ja sen palautuminen tapahtuu yleensä noin 8 viikon kuluessa synnytyksestä. Erkauman hoitona käytetään terapeuttista harjoittelua, mikäli erkauma ja keskivartalon kontrolli ei palaudu normaalisti. Hoitamattoman erkauman yhteydessä voi esiintyä epämukavia oireita, kuten virtsankarkailua ja alaselkäkipuja. Erkauman merkkeinä voi olla myös vatsan keskilinjaan ilmestyvä kuilu tai harjanne.

Mitä tutkimustulokset kertoo?

Suorien vatsalihasten erkaumaa on tutkittu vähän. Opinnäytetyön tutkimusaineisto muodostui kuudesta kansainvälisestä vertaisarvioidusta tutkimuksesta. Kaikissa tutkimuksissa terapeuttisina harjoitteina käytettiin lantionpohja-, syvälihas- sekä vatsalihasharjoittelua. Lisäksi harjoittelussa hyödynnettiin kinesioteippausta, huivisidontaa, sähköistä vatsalihasten esiaktivointia sekä hengitysharjoittelua. Tutkimusten tulokset viittasivat siihen, että terapeuttisella harjoittelulla on vaikutusta suorien vatsalihasten erkauman kaventumiseen. Kaikissa tutkimuksissa mitattiin erkauman leveyttä ja sen muutoksia. Yhdessä tutkimuksessa huomioitiin myös suorien vatsalihasten välissä olevan sidekudoksen aktivoituminen ja jäntevyys.

Uusi näkökulma suorien vatsalihasten erkauman hoitoon

Uuden näkökulman mukaan suorien vatsalihasten erkauman fysioterapiassa tulisi kiinnittää erkauman sijaan enemmän huomioita keskivartalon kontrollin ja sidekudoksen jäntevyyden palauttamiseen. Näiden palauttaminen tapahtuu erityisiä harjoitteita hyödyntäen. Lisäksi tulee huomioida vauva-arkeen sopiva kestävyys- ja liikkuvuusharjoittelu.

Pilates-menetelmä ja suorien vatsalihasten erkauma

Tietoinen keskivartalon aktivointi ja hengitys yhdessä keskittymisen, liikekontrollin, tarkkuuden sekä liikkeen virtauksen kanssa kuuluvat Pilates-harjoittelun perusperiaatteisiin. Pallea muodostaa vatsakapselille katon ja se toimii faskian kautta yhteistyössä keskivartalo- ja lantionpohjan lihasten kanssa. Oikealla hengitysrytmillä voidaan myös tehostaa näiden syvien lihasten harjoittelua. Tähän viitaten Pilates-menetelmän periaatteita voidaan soveltaa raskauden aikaisessa sekä synnytyksen jälkeisessä harjoittelussa.

LÄHDE

Fred, N. & Ruotsalainen, M. 2019. Suorien vatsalihasten erkauman terapeuttinen harjoittelu raskauden aikana ja raskauden jälkeen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Sosiaali- ja terveysala, fysioterapian tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.